Õpetajakoolitus Palestiinas

Õpetajakoolitus Palestiinas
Väike tagasivaade augustikuusse, mil meie koolitaja Kadi Lepik käis MTÜ Ethicallinks projekti kaudu Palestiinas kohalikke inglise keele õpetajaid koolitamas. Nädalapikkuse programmi raames käidi läbi kõik osaoskused ning konkreetsed aktiivõppe meetodid, kuidas lugemist, kirjutamist, suulist eneseväljendusoskust, grammatikat ja kuulamisoskust kaasavamalt, põnevamalt ja lõimitumalt õpetada. Koolitus oli niivõrd edukas, et meie koolitaja on juba saanud uue küllakutse!