"Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides" sai väga positiivse tagasiside ning 6. jaanuaril on tulemas uus koolitus "Õppimisrõõm algklassides"!

6. jaanuaril on kõigil õpetajatel võimalus osaleda koolitusel "Õppimisrõõm algklassides".

Sihtgrupiks on klassiõpetajad. Töökeel on eesti keel.

Koolitus toimub 6. jaanuaril Telliskivi Loomelinnakus, hoones A3 ruumis "Sõna". Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine on avatud kuni 28. detsembrini emaili teel linguaconfluence@gmail.com

Koolitajad: tegevõpetajad Liis Oja ja Ingel Terasmees-Mellik

Osalustasu: 35 eurot, sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.  

Koolitus on mõeldud kõikidele klassiõpetajatele, kes tahavad, et nende õpilastel säiliks õpihimu ning soovivad luua oma klassist tugevat meeskonda. Tegemist on inforikka koolitusega, sest teame, et õpetaja aeg on väärtuslik. Seetõttu on ühendatud mitu laiemat teemat, pühendudes vaid kõige olulisemale.

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele kaasa pagas teadmistega, kuidas motiveerida oma õpilasi ning kuidas tekitada lastes õppimisrõõmu. Koolitusel käsitletakse muuhulgas keelekümblusmeetodeid ning antakse mõtteid, kuidas neid enda klassiruumi viia. Keelekümblus on lapsekeskne õpetus, mis rikastab ja annab toimiva kakskeelsuse. Seega saab teada, kuidas algklassides võiks võõrkeelt õpetada keelekümblusmeetodeid kasutades (keelt õpitakse kasutamise kaudu, materjale ei tõlgita), kuidas oma tundides rühmatöid teha, miks võiks päeva alustada hommikuringiga jpm. Kõik need võtted on kohandatavad tavaklassidele. Koolitusel meisterdad endale ühe seinamaterjali, mida saab kohe enda klassis kasutada.

Teemad:

 • Aktiivõppemeetodid, mis aitavad õppimisrõõmu luua  (keelekümblusmeetodid, õppimine mängu kaudu, õuesõpe)
 • Lapsevanemate kaasamine
 • Klassiruumi kujundamine   

Info ja registreerimine: linguaconfluence@gmail.com


Meie eelmine koolitus "Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides" sai väga positiivset tagasisidet. Teemadeks olid:

 • Mis ja milleks aktiivõppemeetodid?
 • Kuidas õpiku tavatekstist saab aktiivõppemeetod?
 • Aktiivõppe head küljed ja ohukohad

Praktilised meetodid olid jaotatud alljärgnevateks alateemadeks:

 1. Teabe kogumine
 2. Jooksev etteütlus
 3. Mitme-minuti kõned
 4. Ahelkirjutamine
 5. Qs& As
 6. Ettevalmistamata suhtlussituatsioonid ja rollimängud
 7. Lünktekstid
 8. Probleemõpe
 9. Võistlusõpe
 10. Pildikirjelduse lõimimine kultuuri-ja geograafiapädevusega

Iga alateema puhul tutvustati mitut erinevat meetodit koos läbiviimis- ja hindamisjuhistega ning näidistöövahenditega. Õpetajal oli koolituse käigus võimalus erinevaid meetodeid ise läbi proovida ning luua kogetu põhjal oma vajadustele vastav aktiivõppemeetod koheseks kasutamiseks.